bộ giải mã

Trợ lý Explico đã được tạo cho người học tiếng Anh

ESL Software

Explico Assistant được tạo ra cho người học tiếng Anh, nhưng nó cũng là công cụ hoàn hảo để giúp bất kỳ học sinh nào gặp khó khăn với việc đọc. Bắt đầu từ lớp tiểu học, học sinh phải đọc thông viết thạo mới có thể học được ở cấp lớp. Ngay cả những người gặp khó khăn một chút, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Explico là một sự phù hợp tuyệt vời cho bất kỳ học sinh nào cần giúp đỡ hoặc hỗ trợ, kể cả những người mắc chứng khó đọc. Công cụ của chúng tôi giúp mọi môn học, mọi chương trình giảng dạy đều có thể truy cập được mà không phải lo lắng về việc đọc sách như một trở ngại. Cho dù đó là toán học, nghiên cứu xã hội, thể dục hoặc nghệ thuật ngôn ngữ - Explico loại bỏ rào cản đối với những người vẫn đang nghiên cứu về trình độ đọc thông thạo của họ.


Bản quyền 2021 Explico, LLC Mọi quyền được bảo lưu.
viTiếng Việt